Wikia


De Langbaarden is één van de Zeven Huizen der Dwergen. Hun eerste koning noemde Durin, een van de zeven Aartsvaders van de Dwergen [1]. Vandaar dat de Langbaarden ook wel Durins Volk worden genoemd.
Langbaarden

Een Langbaard Koning door Warren Mahy

GeschiedenisEdit

Eerste EraEdit

Durin, de aartsvader van de Langbaarden, ontwaakte alleen in de berg Gundabad. [2] Durin dwaalde verder af naar het Zuiden totdat hij de grotten boven het spiegelmeer tegenkwam en vestigde daar zijn Dwergenrijk Khazad-Dûm, thuis van de Langbaarden. Durin leefde daar zolang dat hij de naam Durin De Onsterflijke kreeg maar hij stierf in het begin van de Eerste Era. [3]

Toen de eerste Mensen naar het Westen van Rhovanion en Eriador verhuisden kwamen zij ook de Langbaarden tegemoet. De Langbaarden waren de wijste en verstziende van de Dwergen en zij begonnen met de Mensen te handelen. Zij bouwden gebouwen, wegen en gaven wapens en gereedschap aan de mensen in ruil voor voedsel. Gedurende deze periode leerden de Dwergen te taal van Mensen en hielden hun eigen taal geheim. [4]

Tweede EraEdit

Op het einde van de Eerste Era tijdens de Oorlog om Gramschap en de val van de Thangorodrim werden de steden Nogrod en Belegost van de Vuurbaarden en Breedbalken vernietigd. Rond het jaar 40 verlieten de Breedbalken en Vuurbaarden hun verwoeste steden en gingen naar Khazad-Dûm. [5]

In 750 stichten de Noldor een nieuw rijk in Eregion. Omdat het rijk van de Noldor zo dicht bij Khazad-Dûm lag ontstond er een hechte vriendschap tussen de Elfen en de Dwergen. In het jaar 1693 begon de Oorlog tussen de Elfen en Sauron. De Langbaarden van Khazad-Dûm konden Sauron niet tegenhouden en zij sloten hun deuren en in het jaar 1697 werd Eregion vernietigd.

In de duistere jaren van Saurons overheersing bleef Khazad-Dûm afgesloten. De glorie van Khazad-Dûm bleef ongeschonden maar het aantal Dwergen begon wel af te nemen. [6]

In de Slag van Dagorlad in 3434 vochten sommige Dwergen aan de zijde van Sauron, maar alle Langbaarden vochten tegen hem.

Derde EraEdit

Onder het bewind van Durin VI dwelfden de Dwergen dieper en dieper voor het kostbare Mithril. Maar ze lieten een Balrog ontwaken die had gevlucht nadat Morgoth verslagen was. In 1980 van de derde Era was Durin VI gedood door de Balrog en in 1981 zijn zoon Náin I en alle Dwergen van Khazad-Dûm waren gedood of gevlucht.

De meesten van Durins Volk ontsnapten naar het noorden waar Thráin I in 1999 een nieuw rijk stichte in Erebor. Thráin zijn zoon, Thorin I, verliet Erebor in 2210 en reisde verder en vestigde zich in de Grijze Bergen samen met de meeste andere Langbaarden. Er was een korte periode van rijkdom en voorspoed voor de Dwergen in de Grijze Bergen.

Helaas kwamen er Draken die in de woestenijnen ten noorden van de Grijze Bergen woonden. In 2570 begonnen ze de Dwergen aan te vallen en in 2589 werd Dáin I en zijn tweede zoon Frór gedood door een grote Koude-Draak (vertaling?). Al snel verlieten de Dwergen de Grijze Bergen. Grór, de derde zoon van Dáin, leidde vele Dwergen naar de IJzerheuvels in 2590.

Bronnen, Noten en Referenties Edit

Dwergenclans
Langbaarden Vuurbaarden Breedbalken Nietige Dwergen
IJzervuisten Stijfbaarden Zwartsloten Steenvoeten
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.