Wikia


Frumgar was de vierde Heer van de Éothéod en was de kleinzoon van Forthwini. De naam van zijn vader is onbekend.

GeschiedensEdit

Gedurende de regeringsperiode van Frumgar leefden de Éothéod in de Dalen van de Anduin, dicht bij Demsterwold bos. Het was een gevaarlijk gebied, gedeeltelijk door de slechte schepsels van de Geestenbezweerder die in Dol Guldur woonde, hoewel in de Derde Era 1975 het rijk van Angmar werd vernietigd en de Landen in het Noorden bevrijd werden. In de Derde Era 1977 leidde Frumgar de Éothéod naar het dal tussen de rivieren Grijsvloed en Langwell, waar ze een stad bouwden genaamd Framsburg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.